Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân

Sáng 24-11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 (Đề án 01) và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị 12). Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.


Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị 


Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước với sự tham dự của đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương. Đề án 01 và Chỉ thị 12 là hai văn bản chỉ đạo mới nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp liên quan tới công tác triển khai trụ cột đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm định hướng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của các cấp ủy, chính quyền các cấp.


Đồng chí Ngô Lê Văn, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trình bày nội dung Đề án 01.


Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương trình bày nội dung Chỉ thị 12. 

Hội nghị tập trung quán triệt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp lớn được đề ra tại Đề án 01 và Chỉ thị 12. Phát biểu tham luận tại hội nghị, một số ban, bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn triển khai công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân thời gian qua, đồng thời trình bày nhiều kiến nghị, đề xuất thực chất nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả triển khai Đề án 01 và Chỉ thị 12 trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trình bày tham luận.


Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày tham luận.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng và biểu dương lực lượng làm công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân về những thành tích đã đạt được trong năm qua.


Đồng chí Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân là hai trong ba trụ cột, cùng ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại và xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân vào những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; tham gia chủ động, tích cực vào quá trình mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc duy trì và thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến rất phức tạp, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu về việc bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng về công tác đối ngoại; hết sức coi trọng công tác đánh giá tình hình; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; quan tâm đến công tác bố trí và đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham mưu và triển khai công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, công tác phối hợp, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 01 và Chỉ thị 12.

Theo QĐND