Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh:
Đẩy mạnh xây dựng văn hoá giao thông

LLVT tỉnh Bắc Ninh với quân số đông, phương tiện nhiều, trên địa bàn tỉnh công nghiệp phát triển với hệ thống giao thông đường bộ dày đặc và mật độ tham gia giao thông đông đúc nên gặp không ít khó khăn trong bảo đảm an toàn giao thông. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, từng bước xây dựng văn hoá giao thông trong LLVT tỉnh.

Thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, xây dựng ý thức tự giác cao và từng bước hình thành “văn hóa giao thông” của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng trong LLVT tỉnh.

Năm 2023, tỉnh Bắc Ninh được chọn xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Sau khi tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thực hiện Bộ quy tắc “Văn hóa giao thông” của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.


Lực lượng kiểm soát quân sự Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh kiểm tra nồng độ cồn đối với quân nhân điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Để triển khai hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh lựa chọn Ban CHQS huyện Gia Bình và Trung đoàn 833 làm điểm về an toàn giao thông; Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 833 lựa chọn một cơ quan trong đơn vị làm điểm về an toàn giao thông. Thượng tá Trần Quốc Nghiệp, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 833 cho biết: “Trung đoàn đóng quân phân tán tại 3 cơ sở, để bảo đảm an toàn giao thông, đơn vị chú trọng quán triệt sâu, kỹ các văn bản của cấp trên, đưa công tác này vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Trong đó tập trung vào các nội dung chấm dứt vụ việc tai nạn giao thông do lỗi chủ quan gây ra; gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng”.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho 100% cán bộ, chiến sĩ; gắn việc thực hiện luật với các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông và tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và sự hướng dẫn chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan chức năng, LLVT tỉnh triển khai toàn diện các biện pháp bảo đảm ATGT cho cán bộ, chiến sĩ và các loại phương tiện quân sự.

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, được biết: Phòng Kỹ thuật giữ vai trò thường trực, tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về an toàn giao thông phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp tốt các nội dung huấn luyện thường xuyên với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.
Trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, giáo dục các chuyên đề như: Luật Giao thông đường bộ; các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông của địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ tai nạn giao thông do uống rượu, bia, các chất kích thích; các quy định khi tham gia giao thông.

Cùng với việc thường xuyên củng cố hệ thống pa-nô, áp phích nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục trực quan, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lồng ghép tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong các hoạt động thông báo thời sự, ngày chính trị và văn hóa tinh thần, “Ngày pháp luật”, diễn đàn, đối thoại, văn nghệ, truyền thanh nội bộ, triển khai tủ sách pháp luật… Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia tra cứu, tìm hiểu, nắm vững quy định về an toàn giao thông.

Để việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn giao thông trở thành thói quen của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định nội bộ mang tính bắt buộc, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm khi tham gia giao thông, đồng thời tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. Các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ giấy phép lái xe, đăng ký xe, mũ bảo hiểm khi quân nhân tham gia giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, sử dụng xe máy, nâng cao chất lượng Ngày kỹ thuật. Chú trọng các biện pháp kiểm tra định kỳ, đột xuất tình trạng kỹ thuật và các loại giấy tờ kèm theo, đảm bảo 100% ô tô, mô tô, xe thiết giáp đủ tiêu chuẩn khi tham gia giao thông.
Bằng nhiều giải pháp, việc chấp hành luật và quy định về an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bắc Ninh có chuyển biến rõ rệt. Các quy định về bảo đảm an toàn đều được cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị chấp hành triệt để. Thực hiện tốt các nội dung trên là cơ sở để LLVT tỉnh loại bỏ tác động tiêu cực của mất an toàn giao thông đến nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, SSCĐ, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hùng