Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) được Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả. Năm 2023, hưởng ứng năm ATGT quốc gia, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Ngành Kỹ thuật LLVT tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm ATGT ở các cơ quan, đơn vị.

Ngay từ đầu năm, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của các cấp về bảo đảm ATGT, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình cụ thể hóa trong nhiệm vụ hằng tháng, quý của đơn vị và chương trình huấn luyện hằng năm, qua đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác bảo đảm ATGT ở các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các Ban CHQS huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, xây dựng nếp sống văn hóa, gương mẫu trong từng lời nói, việc làm khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị. 


Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố Thái Nguyên tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ.        Ảnh: TH

Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quán triệt, triển khai đầy đủ chỉ thị, nghị quyết, văn bản của các cấp về công tác bảo đảm trật tự ATGT như: Chỉ thị 103/CT-BQP ngày 28-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định số 1077/QĐ-QK ngày 21-4-2022 của Tư lệnh Quân khu phê duyệt kế hoạch triển khai đề án bảo đảm TTATGT đường bộ trong Quân khu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 16-1-2023 của Ban Chỉ đạo 50 Quân khu và Kế hoạch số 10/KH-BATGT ngày 2-2-2023 của Trưởng ban ATGT tỉnh Thái Nguyên về Triển khai thực hiện công tác an toàn giao thông 2023. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền các giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, bằng nhiều hình thức đa dạng như: Toạ đàm, phát thanh nội bộ, viết tin, bài trên Báo Quân khu và báo, đài PTTH địa phương, phát tờ rơi, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT...  nội dung tập trung phổ biến về việc chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng”; Chỉ thị số 3032/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu ngày 11-12-2020 về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng rượu, bia trong LLVT Quân khu… Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ trong tham gia các cuộc thi: “Chung tay vì an toàn giao thông”; “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trực tuyến”; “Quân đội bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ”. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thái Nguyên đã nâng cao nhận thức, hiểu biết, thấy được tầm quan trọng của việc đảm bảo ATGT, gương mẫu tự giác chấp hành và tích cực vận động người thân tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. 

Các cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh Thái Nguyên đã triển khai cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ ký cam kết chấp hành quy định đảm bảo trật tự ATGT, với các nội dung như: Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; người và phương tiện khi tham gia giao thông có đầy đủ các giấy tờ bắt buộc; gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chú trọng nhân rộng điển hình và biểu dương những gương người tốt, việc tốt khi tham gia giao thông; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị còn thường xuyên phối hợp kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, hệ thống nhà để xe ô tô, xe máy, bảo đảm xe máy, ô tô có vị trí để riêng, ngay ngắn và được đăng ký quản lý rõ ràng, bảo đảm tính thống nhất, chính quy, đồng bộ trong thực hiện trật tự ATGT. Tổ chức Hội thi xe tốt, lái xe giỏi cấp cơ sở hoàn thành các nội dung mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn về người và trang bị. Tham gia thi xe tốt, lái xe giỏi Quân khu đạt giải 3 toàn đoàn.

Định kỳ hằng tháng, hằng quý thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm định xe quân sự theo đúng quy định nhằm duy trì tốt tình trạng kỹ thuật xe, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị trong mọi tình huống. Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật và các giấy tờ pháp lý của xe quân sự, phương tiện cá nhân trước khi tham gia giao thông và khi về đơn vị. Chú trọng tăng cường các biện pháp giáo dục, kiểm tra phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trước các đợt nghỉ lễ, nhất là nghỉ lễ dài ngày, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Kết quả trong năm có 100% các đơn vị cơ sở được kiểm tra (phương tiện và nhà để xe), kiểm tra 615 lượt xe ô tô, mô tô, kiểm định 60 lượt xe quân sự, số km sử dụng xe ô tô trong năm đạt 268.000km an toàn tuyệt đối, các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, không có vụ việc mất an toàn xảy ra.

Để làm tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới, Ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT. Duy trì nghiêm các chế độ, quy định theo điều lệnh, điều lệ và chủ động chú trọng nhiều biện pháp hành chính. Tăng cường kiểm tra, quản lý người, phương tiện trước khi tham gia giao thông; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo tình trạng kỹ thuật cho xe ô tô, mô tô, xe máy, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Nguyễn Thanh An, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên