Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Sáng 31-5, Ban chỉ đạo 50 Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750.

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh đã cung cấp gần 250 tờ rơi và tài liệu tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ; thông báo tình hình an toàn giao thông quý 1 năm 2024 và phổ biến nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác an toàn giao thông những tháng cuối năm 2024. Nghe cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền Luật giao thông đường bộ Việt Nam và các chỉ thị, nghị quyết… về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.


Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ Việt Nam.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 750 tìm hiểu Luật giao thông đường bộ Việt Nam.

 

Thông qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024 của Ban Chỉ đạo 50 Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Tin, ảnh: Nam Trang