Quân khu kiểm tra tháng đầu huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh và Sư đoàn 3

Ngày 27-3, Đoàn công tác Quân khu do Đại tá Đàm Minh Diện, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả tháng đầu huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh và Sư đoàn 3.


Đại tá Đàm Minh Diện, Phó Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra công tác huấn luyện súng SPG-9 tại Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 3.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả tháng đầu huấn luyện, đoàn công tác kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện; hệ thống sổ sách, giáo án, mô hình, trang thiết bị huấn luyện; việc quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt, đoàn kiểm tra trực tiếp cán bộ thực hành huấn luyện, giảng dạy các đề mục theo chuyên ngành, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện của đơn vị; kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật bộ đội và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sắn sàng chiến đấu…

Qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá: Các đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai Mệnh lệnh huấn huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Hệ thống sổ sách kế hoạch huấn luyện bảo đảm đầy đủ theo quy định. Cán bộ thực hành huấn luyện đúng quan điẻm, nguyên tắc huấn luyện. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có chuyển biến rõ rệt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, thống nhất, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, xác định nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; gắn huấn luyện với rèn luyện bản lĩnh tác phong quân nhân mẫu mực; Tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm sát với thực tế chiến đấu…


Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 833, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Tin, ảnh: Khương Quang