Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh kiểm tra lực lượng pháo binh Sư đoàn 3

Sáng 16-4, đoàn công tác Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh do Đại tá Phạm Minh Trung, Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và nắm tình hình lực lượng pháo binh Sư đoàn 3.


Đoàn công tác kiểm tra huấn luyện chuyên ngành tại Tiểu đoàn 14.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế đối với Tiểu đoàn 14 và Tiểu đoàn 15. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện chuyên ngành; báo động kiểm tra chuyển trạng thái SSCĐ thực hiện nhiệm vụ A2; nắm công tác tổ chức biên chế, quản lý sử dụng quân số; kế hoạch huấn luyện chiến đấu, tiến trình biểu, sổ sách đăng ký thống kê, giáo án huấn luyện chuyên ngành pháo binh; kiểm tra thực tế tổ chức, phương pháp hợp luyện đại đội; tổ chức, phương pháp huấn luyện chuyên ngành pháo binh; công tác sử dụng tài liệu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; công tác bảo đảm kỹ thuật; nắm tình hình cán bộ pháo binh.


Kiểm tra báo động chuyển trạng thái SSCĐ thực hiện nhiệm vụ A2 tại Tiểu đoàn 15.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phạm Minh Trung, Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 đối với lực lượng pháo binh trong đơn vị; duy trì kế hoạch, chương trình huấn luyện có nền nếp, chất lượng huấn luyện của lực lượng pháo binh Sư đoàn bảo đảm tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đồng chí Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh yêu cầu đơn vị nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ các cấp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Đức Long