Quân khu kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh

Trong 2 ngày 15 và 16-8, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật (CTKT) năm 2022-2023 đối với Trường bắn Quốc gia khu vực 1 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo về tình hình công tác kỹ thuật, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra: Hệ thống văn kiện kỹ thuật; tiến trình biểu, nội dung, thời gian và giáo án huấn luyện kỹ thuật của đơn vị; công tác quản lý, bảo quản, giữ gìn tranh bị kỹ thuật; tình trạng kỹ thuật và đồng bộ của trang bị kỹ thuật; công tác an toàn kho xe tăng - thiết giáp, an toàn giao thông, an toàn bảo hộ lao động và thực hiện CVĐ50; tổ chức biên chế cán bộ, nhân viên kỹ thuật và trang bị kỹ thuật; thực hiện tổng kiểm kê trang bị kỹ thuật hằng năm.


 Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra nhà xe Tiểu đoàn 2 huấn luyện pháo binh, Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Đoàn kiểm tra đánh giá, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, hướng dẫn CTKT của Quân khu, thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác kỹ thuật năm 2022 và 8 tháng năm 2023. Chủ động bảo đảm trang bị kỹ thuật (TBKT) đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ cho thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu CTKT, đơn vị có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Đã bám sát chỉ lệnh, hướng dẫn của trên, chủ động thực hiện CTKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và hoạt động thường xuyên. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng. Trình độ, kỹ năng nghề của đội ngũ thợ kỹ thuật và lái xe không ngừng được nâng cao. Các đơn vị đều thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vật tư, kinh phí, xăng dầu chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiết kiệm…


Đoàn kiểm tra Quân khu kiểm tra Kho K29 phòng kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà 2 đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Trường bắn Quốc gia khu vực 1 và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt các chỉ lệnh, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu, chỉ đạo và tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế. Bảo đảm đầy đủ TBKT có chất lượng tốt cho thực hiện các nhiệm vụ, chú ý nhiệm vụ diễn tập có thực binh, bắn đạn thật năm 2023. Duy trì có nền nếp chế độ CTKT ở các cấp, tăng cường công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật. Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo CVĐ50 các cấp. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, SSCĐ và trong bảo đảm tốt công tác an toàn giao thông.

Tin, ảnh: Khương Quang