Quân khu kiểm tra toàn diện công tác hậu cần tại Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng và Lữ đoàn Thông tin 601

Từ ngày 20 đến 22-11, Đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác hậu cần năm 2023 đối với Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng và Lữ đoàn Thông tin 601.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra nhận thức chiến sĩ tại Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 852 Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng

Đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung: Hệ thống sổ sách, văn kiện, kế hoạch công tác hậu cần, bảo đảm đời sống bộ đội thường xuyên và công tác hậu cần SSCĐ; tổ chức, duy trì quản lý, bảo quản vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ đột xuất ở các cấp theo quy định; thực hành đào bếp hoàng cầm; băng bó cấp cứu; mắc tăng võng; kiểm tra nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về tiêu chuẩn, chế độ, định lượng được hưởng về công tác bảo đảm hậu cần; công tác tăng gia, sản xuất, dịch vụ; công tác quản lý, bảo quản, sử dụng quân trang dùng chung, quân trang cá nhân; công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội ở các tuyến, nhất là tuyến đại đội, tiểu đoàn; công tác quản lý, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn doanh trại, doanh, dụng cụ, điện nước sinh hoạt cho bộ đội và việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.


Đoàn công tác kiểm tra  thực hành băng bó cứu thương tại Lữ đoàn Thông tin 601.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Ngành hậu cần đơn vị đã chủ động, tích cực bằng nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác hậu cần năm 2023. Điển hình là chất lượng nuôi dưỡng bộ đội ngày càng được nâng cao; cơ sở vật chất hậu cần các cấp được bảo đảm đầy đủ theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định; công tác tăng gia sản xuất có bước chuyển biến tiến bộ rõ rệt thông qua các mô hình tăng gia, chăn nuôi, chế biến tập trung mang lại hiệu quả thiết thực; cảnh quan môi trường doanh trại các đơn vị khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần bộ đội không ngừng được nâng cao giúp bộ đội yên tâm gắn bó với dơn vị và xác định nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Tin, ảnh: Khương Quang