Trung đoàn 141 tổ chức Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

Tối 14-8, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3) tổ chức hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đến dự Hội thi có Thủ trưởng Sư đoàn, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Trung đoàn 141, nhằm tuyên truyền sâu rộng kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn Trung đoàn. Đồng thời, hội thi cũng là dịp đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; bồi dưỡng năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó, trong các ngày 8 - 9/8, các Tiểu đoàn trong Trung đoàn đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Tham gia Hội thi có 4 đội: Tiểu đoàn 7 với tên gọi Phủ Thông, Tiểu đoàn 8 với tên gọi Phan Đình Giót, Tiểu đoàn 9 với tên gọi Từ Liêm, khối 4 cơ quan và 8 đại đội trực thuộc với tên gọi Ải Chi Lăng.


Bốn đội thi tham gia phần thi kiến thức.


Phần thi tuyên truyền.

Các đội thi tranh tài ở ba nội dung: thi giới thiệu về đội, thi kiến thức, thi tuyên truyền. Trong đó phần thi kiến thức và thi tuyên truyền tập trung vào một số nội dung như: Tuyên truyền 05 đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; những chủ trương, giải pháp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân được xác định trong Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm...

Bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền miệng đan xen các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu đã tập trung giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong việc giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc lệch chuẩn xã hội. Phần thi dành cho khán giả cũng thu hút được nhiều cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia.

Qua hội thi đã lan tỏa sâu rộng những đặc trưng tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” để mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy, đồng thời nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


 Trung tá Trương Đức Hiếu, Phó chính ủy Trung đoàn 141 trao giải thưởng cho các đội thi

Kết thúc hội thi, chỉ huy Trung đoàn đã trao giải Nhất tặng Đội Phan Đình Giót, 2 giải Nhì cho Từ Liêm, Đội Ải Chi Lăng và giải Ba tặng Đội Phủ Thông.

VĂN PHONG-NGUYỄN HÒA