Quân khu kiểm tra toàn diện công tác hậu cần tại Sư đoàn 3

Trong 2 ngày 6 và 7-9, đoàn công tác Quân khu do thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác hậu cần tại Sư đoàn 3.

Đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung: Hệ thống sổ sách, văn kiện, kế hoạch công tác hậu cần, bảo đảm đời sống bộ đội thường xuyên và trong cơ động huấn luyện dã ngoại, diễn tập sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức, duy trì quản lý, bảo quản vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ đột xuất ở các cấp theo quy định; nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về tiêu chuẩn, chế độ, định lượng được hưởng về công tác bảo đảm hậu cần; công tác tăng gia, sản xuất, dịch vụ; công tác quản lý, bảo quản, sử dụng quân trang dùng chung, quân trang cá nhân; công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội ở các tuyến, nhất là tuyến đại đội, tiểu đoàn; công tác quản lý, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn doanh trại, doanh, dụng cụ, điện nước sinh hoạt cho bộ đội và việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác chế biến thực phẩm phục vụ bữa ăn hằng ngày của bộ đội tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Đoàn công tác đánh giá: Sư đoàn 3 đã làm tốt công tác quản lý, bảo quản vật chất, phương tiện hậu cần dự trữ SSCĐ, định kỳ luân phiên đảo hạt bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng. Đơn vị đã kịp thời rà soát hệ thống văn kiện SSCĐ, điều chỉnh, bổ sung văn kiện hậu cần sát với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm đúng, đủ định lượng ăn cho các đối tượng. Phát huy hiệu quả hoạt động tăng gia, chăn nuôi quanh bếp, quanh vườn, bảo đảm tốt lương thực, thực phẩm phục vụ bữa ăn của bộ đội không phải mua ngoài. Chất lượng đời sống của bộ đội không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn kiểm tra trang bị tại Bệnh xá Sư đoàn 3.


Đoàn công tác kiểm tra hệ thống điều khiển bếp dầu.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận biểu dương kết quả công tác hậu cần của Sư đoàn từ đầu năm đến nay. Đồng thời yêu cầu Sư đoàn tiếp tục củng cố cảnh quan môi trường doanh trại “Chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”; tiếp tục hỗ trợ, xây dựng hoàn thiện các công trình nước sạch; chỉ đạo các đơn vị tổ chức đo điện trở chống sét, bảo đảm an toàn tuyệt đối về doanh trại, nơi ăn ở của bộ đội… 

Tin, ảnh: Khương Quang