Ban CHQS huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phúc tra kết quả hội thi "Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp" năm 2017

Ngày 27-9, đoàn phúc tra kết quả Hội thi "Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp" do Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức hội thi làm trưởng đoàn đã làm việc tại Ban CHQS huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Đoàn đã phúc tra 6 nội dung gồm: Tổ chức thực hiện quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy, quản lý đất quốc phòng theo đúng pháp luật; Xây dựng quản lý doanh trại theo đúng chế độ quy định; Quản lý sử dụng điện, nước đảm bảo an toàn tiết kiệm; Quản lý, sử dụng tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt đảm bảo thống nhất về quy cách; Bảo đảm môi trường doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp và phát huy nội lực trong xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.


Đoàn phúc tra làm việc tại Ban CHQS huyện Chợ Đồn.

Theo đó, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã phát huy nội lực, tự lực tự cường và tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương về nguồn lực kinh phí, huy động hơn 5.000 ngày công lao động của các lực lượng để xây dựng, cải tạo, củng cố doanh trại. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song đơn vị đã phát huy mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung thi. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Kết quả, Ban tổ chức, Ban giám khảo phúc tra hội thi đánh giá Ban CHQS huyện Chợ Đồn đạt xuất sắc tại Hội thi "Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp" năm 2017. Bên cạnh những kết quả đã đạt được Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cũng đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại cần khắc phục.

Trên cơ sở đánh giá của Ban tổ chức, Ban giám khảo phúc tra hội thi, Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu, Trưởng ban tổ chức hội thi mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Chợ Đồn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác quốc phòng, quân sự, địa phương, Ban CHQS huyện Chợ Đồn tiếp tục củng cố, hoàn thiện doanh trại, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo.

Quang Nhất