Quân khu tổ chức hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ