Quân khu khai mạc diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ năm 2023