Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc tết Bộ tư lệnh Quân khu và tỉnh Thái Nguyên