Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ IX thành công tốt đẹp