Tỉnh Lạng Sơn diễn tập động viên sát thực tế

Trong hai ngày 5 và 6-9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức diễn tập động viên quân nhân dự bị năm 2023. Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu cùng đại diện các cơ quan Quân khu tham dự và theo dõi diễn tập.


Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu nhận xét nội dung chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Cuộc diễn tập gồm 2 nội dung: Vận hành cơ chế lãnh đạo, chuyển trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; phát lệnh động viên bàn giao quân nhân dự bị cho các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, tổ chức huấn luyện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn thời gian tới.


Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Lạng Sơn bàn biện pháp huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.


Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.

Thực hiện nội dung thứ nhất, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn triển khai các hội nghị vận hành cơ chế lãnh đạo đúng trình tự, thủ tục các bước; bám sát nguyên tắc và thực tế điều kiện địa phương. Nhất là tham mưu giúp Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo chuyển trạng thái SSCĐ sát với điều kiện thời chiến, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo Hội động nghĩa vụ quân sự tỉnh bàn các biện pháp cụ thể, thiết thực giúp huy động, động viên lực lượng quân nhân dự bị lên đường thực hiện nhiệm vụ.


Quân nhân dự bị huyện Chi Lăng được Ban CHQS huyện bàn giao cho Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn quán triệt các nội quy và tiêu chuẩn cho quân nhân dự bị.

Quá trình thực hành động viên, các đơn vị, địa phương đã tổ chức huy động, đăng ký, tiếp nhận quân nhân dự bị đúng quy trình, bảo đảm bí mật, trật tự, nhanh gọn và an toàn. Tại trạm tập trung của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, gần 700 quân nhân dự bị của địa phương bàn giao cho Trung đoàn 123 (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) bảo đảm tốt về số lượng và chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; các quân nhân dự bị đều được sắp xếp, biên chế đúng chuyên ngành, binh chủng và tinh thần phấn khởi sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.


Đơn vị cấp phát quân trang cho quân nhân dự bị.


Trung đoàn 123 tổ chức sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị.

Thông qua diễn tập đã góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy trong công tác chuẩn bị và thực hành huy động, tiếp nhận, vận hành trạm tập trung quân nhân dự bị bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận, quản lý và huấn luyện. Đồng thời, rèn luyện tác phong, khả năng xây dựng và triển khai các văn kiện động viên quân nhân dự bị; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các đơn vị với địa phương trong thực hành động viên quân dự bị.

Sau khi được tiếp nhận và huấn luyện bổ sung, các quân nhân dự bị được động viên trong đợt này sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn thời gian tới.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ