Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn: Lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm

Chiều 26-6, Đảng ủy quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy: Đảng ủy quân sự tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về Quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng.


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ ở các cấp; chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn; tham mưu hoàn thành 100% chỉ tiêu công dân nhập ngũ năm 2023; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung văn kiện, kế hoạch tác chiến. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, kết quả kiểm tra 100% đạt khá, giỏi; tham mưu chuẩn bị các mội dung cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 02 huyện Văn Quan, Hữu Lũng, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đình Lập. Thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn chính sách Quân đội, chính sách hậu phương Quân đội. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ và nhiệm vụ thường xuyên…


Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy quân sự tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trên; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và diễn tập chiến đấu ở các cấp; đầu tư xây dựng các hạng mục công trình quốc phòng, quân sự theo đề án, đúng tiến độ, chất lượng tốt.

Hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Phối hợp chỉ đạo thành lập mới chi bộ quân sự cấp xã đến quý II/2023 đạt 100% trong toàn tỉnh. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, nội địa; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử trí khi có tình huống.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung về “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng” của Quân khu; xây dựng lực lượng, tổ chức, biên chế đúng quy định. Đăng ký, quản lý, sắp xếp, huấn luyện, kiểm tra, phúc tra và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng DBĐV. Triển khai chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2024. Phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công theo quy định hiện hành. Tham gia có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới…

Tin, ảnh: Bùi Hiệp