Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 28-6, tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 154-CT/ĐUQSTW ngày 9/4/2008 của Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương) về Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (2008-2023). Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn chủ trì hội nghị.


Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư TỈnh uỷ Bắc Kạn phát biểu, chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ lệnh công tác QS, QP của Tư lệnh Quân khu, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác QS, QPĐP. Hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, công tác xây dựng lực lượng, công tác tuyển quân, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy đạt kết quả thiết thực. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng KVPT vững chắc; gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng nền QPTD gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động CTĐ, CTCT, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.


Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác QS, QPĐP; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, giữ vững ANCT, TTATXH. Triển khai xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; kiểm tra sẵn sàng động viên huấn luyện, diễn tập DQTV đạt kết quả tốt…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu biểu dương những thành tích mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đạt được; đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu về công tác QS, QP; tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu". Thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác, kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tình hình kỷ luật của đơn vị, không để bị động, bất ngờ, đơn vị an toàn tuyệt đối.

* Chiều cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong hội thi xe tốt, lái xe giỏi năm 2023.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao giấy khen tặng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thi xe tốt, lái xe giỏi.

Tin, ảnh: Khương Quang