Bồi dưỡng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Ngân Sơn năm 2024.

Để các thành phần tham gia diễn tập của huyện Ngân Sơn nắm, làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, phương pháp vận hành cơ chế và thực binh trong diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024. Sáng 19-6, Ban Nội dung diễn tập tỉnh Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Ngân Sơn năm 2024.

Nội dung bồi dưỡng diễn tập gồm các vấn đề: Khái quát ý định diễn tập và nội dung, phương pháp vận hành cơ chế trong diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Ngân Sơn; thứ tự, nội dung hành động của các cương vị diễn tập ở từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện trong diễn tập; hướng dẫn về công tác phòng cháy, các biện pháp chữa cháy rừng…


Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Nội dung diễn tập tỉnh 
Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Nội dung diễn tập tỉnh yêu cầu Ban Nội dung diễn tập tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện ngân Sơn tập trung làm tốt một số nội dung: Ban Nội dung diễn tập tỉnh cần bám sát ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo, nguyên tắc điều hành, tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng, thống nhất cho các cương vị diễn tập thực hiện tốt các nội dung trong mỗi vấn đề huấn luyện và trong từng giai đoạn diễn tập, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với cuộc diễn tập, sát với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương.

Trên cơ sở những nội dung đã được bồi dưỡng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện Ngân Sơn chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, cụ thể, tỉ mỉ các nội dung cho người tập thực hiện đúng thứ tự, nội dung, phương pháp công tác trong từng giai đoạn của cuộc diễn tập theo đúng chức trách, nhiệm vụ được đảm nhiệm. Tổ chức xây dựng phương án và chỉ đạo các lực lượng tham gia diễn tập thực binh luyện tập thuần thục phương án, đồng thời chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về địa điểm, vật chất bảo đảm cho diễn tập thực binh đạt kết quả tốt bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt./.

Tin, ảnh: Nam Trang