Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 29/6, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, nổi bật như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm vững tình hình địa bàn, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ; bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng huy động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức xây dựng ngày càng vững mạnh; công tác huấn luyện cho các lực lượng tiếp tục được nâng cao; 100% các cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện tốt xây dựng nền nếp chính quy, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, tiến hành đồng bộ hiệu quả góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.


Quang cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường tiềm lực, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh; quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận diện âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong LLVT từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ thường xuyên cũng như sẵn sàng chiến đấu; quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, chiến sĩ và sẵn sàng tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn khi có tình huống xảy ra...

Đức Thúy