Nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Trước những hạn chế trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, Thanh tra Chính phủ sẽ cùng với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, không thể tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng này.


Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Khắc phục những sơ hở, bất cập dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực

Chiều 21/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan trong khối nội chính đã nỗ lực cố gắng thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ đã có bước đột phá mới, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở trung ương và địa phương, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.


Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Qua báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đại biểu và báo cáo làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm mà các đại biểu quan tâm.

Về xây dựng hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, thời gian qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành luật; Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách, pháp luật, khắc phục những sơ hở, bất cập dễ bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế vẫn còn hạn chế, vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản chi tiết, vẫn còn có sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ sẽ cùng với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, không thể tham nhũng; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Quy định 131, 132 của Ban Bí thư về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhằm phòng, chống tham nhũng tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Tăng cường phối hợp để trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố


Các đại biểu tham dự phiên họp của Quốc hội, chiều 21/11/2023. (Ảnh: DUY LINH)

Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong thời gian qua, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của ban chỉ đạo Trung ương và các nghị quyết của Quốc hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, các đơn vị trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Chính phủ sẽ cùng với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong việc công khai minh bạch, kịp thời sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, kiểm soát tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác…

Về thanh tra kiểm toán giải quyết khiếu nại tố cáo góp phần phát hiện xử lý tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2023, công tác thanh tra kiểm toán tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác thanh tra còn tồn tại, hạn chế, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm có chuyển biến tích cực so với trước đây nhưng vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo toàn ngành thanh tra khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các đại biểu Quốc hội nêu để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra; đồng thời cùng với các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật, nhất là sửa đổi Thông tư liên tịch giữa các cơ quan trong việc phối hợp để trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện qua thanh tra…

Theo Báo Nhân Dân