Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đồng bộ, hiệu quả

Với cách làm sáng tạo, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) ở Sư đoàn 3 thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho mọi quân nhân.

Là đơn vị chủ lực đủ quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác của Bộ Quốc phòng và Quân khu, đóng quân trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn, cự ly đóng quân xa, địa bàn trải rộng, phân tán, có đơn vị đóng quân xen kẽ với nhân dân... Bên cạnh đó, đơn vị quản lý, huấn luyện chiến sĩ đến từ nhiều địa phương khác nhau, đặt ra không ít khó khăn đối với công tác quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 xác định thực hiện tốt công tác TTPBGDPL với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng cán bộ, chiến sĩ.


Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 3 tìm hiểu pháp luật qua sách, báo.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục pháp luật, chương trình TTPBGDPL, cụ thể hóa thành kế hoạch của đơn vị và chương trình, lịch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong TTPBGDPL, đưa công tác này trở thành hoạt động thường xuyên, nền nếp, chất lượng, hiệu quả ngày càng có chiều sâu, vững chắc. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Dương Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 cho biết: Thấm nhuần quan điểm “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, Sư đoàn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBGDPL; kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL đủ về số lượng, đúng cơ cấu thành phần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật” các cấp hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả thực chất, kịp thời giải đáp những vướng mắc về tư tưởng, tâm lý và tư vấn kiến thức về pháp luật, kỷ luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của quân nhân. Bên cạnh đó, chỉ đạo thành lập “Tổ tuyên truyền” từ cấp tiểu đoàn, gồm những cán bộ có kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Chính trị Sư đoàn là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng lựa chọn nội dung chuyên đề GDPL phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ đơn vị và nhận thức của từng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Được biết, cùng với biên soạn, giới thiệu các chuyên đề GDPL theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBPL Quân khu, Sư đoàn 3 còn tổ chức biên soạn các chuyên đề phục vụ công tác TTPBGDPL trong đơn vị và trên địa bàn đơn vị đóng quân trong các đợt dã ngoại làm công tác dân vận như: Luật Nghĩa vụ quân sự; một số điều của Bộ luật Hình sự quy định về các tội phạm nghĩa vụ của quân nhân; Thông tư số 16/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; một số nội dung cơ bản của Điều lệnh quản lý bộ đội; Nghị định số 27/2016/TT-BQP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ...

Từ thực tiễn nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 3 đã chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức công tác TTPBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân, nhất là các giải pháp ngăn chặn hành vi đánh bạc, lô đề, vay nặng lãi không có khả năng thanh toán, các hiện tượng vi phạm gây mất an toàn trong tham gia giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu pháp luật với hình thức sân khấu hóa; duy trì hoạt động tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật và các thiết chế văn hóa; nâng cao hiệu quả sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa, tinh thần, Ngày pháp luật, sinh hoạt dân chủ, giải đáp kịp thời những kiến thức về pháp luật; phát huy các hình thức tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống băng rôn, pa nô, khẩu hiệu... Cùng với đó, Sư đoàn đẩy mạnh thực hiện “3 đề cao, 5 chống”, xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, các mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ 3 người cùng tiến”, “Lá thư từ Sư đoàn 3 - Sao Vàng”, “Chuyện ở đại đội”... Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa, nhân rộng những tấm gương “người tốt, việc tốt”, trên tinh thần “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tổ chức, tính kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. 

Cùng với làm tốt công tác TTPBGDPL, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân và gia đình để giáo dục, động viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng các mối quan hệ xã hội của quân nhân để có biện pháp quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng. Giáo dục bộ đội chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, rèn luyện ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với quản lý, duy trì kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Với những giải pháp trên đã góp phần nâng cao chất lượng công tác TTPBGDPL trong đơn vị, tạo nền tảng giữ vững ổn định đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

Bài và ảnh: Trần Như Khánh