Chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Những năm qua, cùng với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng LLVT thị xã VMTD, công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa được Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) quan tâm thực hiện, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của LLVT thị xã. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Để thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Thuận Thành đã bám sát thực tiễn cơ sở, chủ động tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên; chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo từng phần việc cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia kháng chiến. Cùng với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc kê khai, xác minh hồ sơ của các đối tượng thụ hưởng chính sách. Với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, công tác hậu phương quân đội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, Ban CHQS thị xã đã tham mưu đề nghị giải quyết chế độ và trao quyết định cho 41 đồng chí đủ điều kiện hưởng chế độ thương binh; làm thủ tục đề nghị cấp bằng tổ quốc ghi công cho 4 trường hợp đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ bảo đảm chặt chẽ đúng nguyên tắc.


Ban CHQS thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) và cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình cựu chiến binh trên địa bàn.

Tính đến nay, toàn thị xã đã giải quyết chế độ theo các quyết định 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng chính sách với số tiền hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban CHQS thị xã tham mưu Ban chỉ đạo 515 của thị xã phối hợp với các phòng, ban của thị xã và các xã tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phân tách danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu, góp phần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và danh sách liệt sĩ. Qua đó, hỗ trợ đắc lực trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm, quy tập của nhiều gia đình liệt sĩ; tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ trang trọng, được nhân dân đánh giá cao. Hằng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, Ban CHQS thị xã đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà của cấp trên cho các thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ... Đồng thời, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn...  

Hưởng ứng phong trào “LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, từ năm 2023 đến nay Ban CHQS thị xã đã tham mưu xây dựng 3 “nhà tình nghĩa”, 1 “nhà đại đoàn kết” với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, mang lại ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ LLVT thị xã đối với những công lao, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, không ngừng gìn giữ, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng LLVT thị xã ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: QUANG CHÍNH