Sư đoàn 346 tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ diễn tập

Ngày 18-10, Sư đoàn 346 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa, có Trung đoàn 246 thực binh, Tiểu đoàn 3 bắn đạn thật được tăng cường hỏa lực Quân khu.


Đại tá Đỗ Văn Toán, Sư đoàn trưởng phát biểu tại Hội nghị.

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ diễn tập trong điều kiện thời tiết giao mùa; thời gian chuẩn bị gấp; địa hình cơ động phức tạp, xen kẽ rừng cây với đồi núi và phải huy động số lượng lớn lực lượng, phương tiện… Các lực lượng tham gia diễn tập đã khắc phục khó khăn, tổ chức chặt chẽ, giữ tốt mối quan hệ với nhân dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Trong giai đoạn làm công tác chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị đã nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Quá trình diễn tập các lực lượng tham gia đều nắm vững nội dung, ý định chiến đấu, nguyên tắc chiến thuật, xử lý các tình huống, hiệp đồng chặt chẽ. Lực lượng được tăng cường, phối thuộc đã tiêu diệt hoàn toàn các mục tiêu, làm chủ trận địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đợt diễn tập đã đánh giá đúng năng lực, trình độ chỉ huy, khả năng cơ động, hành quân xa, mang vác nặng, công tác tổ chức phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các bộ phận của Sư đoàn và các lực lượng đơn vị bạn được tăng cường, phối thuộc.


Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Đỗ Văn Toán, Sư đoàn trưởng ghi nhận ý thức, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm của các lực lượng tham gia, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, duy trì chặt chẽ công tác huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện chu đáo, bảo đảm cho các đợt diễn tập tiếp theo đạt kết quả cao.

Kết thúc hội nghị, Sư đoàn tặng giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ diễn tập.

Khương Duy