Sư đoàn 3 tổ chức thành công cuộc diễn tập bắn đạn thật cấp Trung đoàn

Trong các ngày từ 14 đến 20-10, Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 3 tổ chức thành công cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan, 1 bên 2 cấp ngoài thực địa, có Trung đoàn 2 thực binh, bắn đạn thật tăng cường hỏa lực của Quân khu.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương đảng, Tư lệnh Quân khu động viên, chúc mừng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Dự, chỉ đạo và động viên các lực lượng tham gia diễn tập bắn đạn thật có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu; đại biểu một số cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu và chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu.

Với đề mục: “Sư đoàn Bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự”. Cuộc diễn tập thực hiện các nội dung: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu và bắn đạn thật. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, mang tính toàn diện và tổng hợp cao; có sự kết hợp linh hoạt giữa nghệ thuật quân sự truyền truyền thống với phương pháp tác chiến hiện đại. Nét mới của cuộc diễn tập, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin, truyền hình trực tuyến các điểm cầu khung tập bài; các vị trí thực binh, bắn đạn thật và tổ chức bắn đạn thật cấp Trung đoàn.

Do làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, với quyết tâm cao, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, sát thực tế chiến đấu; bắn đạn thật hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu ngay những loạt đạn đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, công tác chỉ huy-tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ các cấp; rèn luyện bản lĩnh, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, năng lực thực hành chiến đấu, khả năng phối hợp với hỏa lực cấp trên, hiệp đồng tác chiến quân binh chủng và với lực lượng vũ trang địa phương của đơn vị bộ binh trong thế trận khu vực phòng thủ. Đồng thời, nâng cao khả năng cơ động cho các phân đội, bồi dưỡng xử trí các tình huống, làm cơ sở rút ra bài học kinh nghiệm trong huấn luyện, SSCĐ cho các đơn vị. Kết quả và kinh nghiệm trong đợt diễn tập lần này góp phần quan trọng để Sư đoàn tiếp tục nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu; bổ sung, đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm, nâng cao toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ của Sư đoàn thời gian tới.

Một số hình ảnh cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp của Sư đoàn 3:


Ban Chỉ huy Sư đoàn 3 hội ý làm công tác chuẩn bị chiến đấu.


Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 chỉ huy bộ đội xung phong đánh chiếm mục tiêu.


Hỏa lực chi viện cho bộ binh xung phong tiêu diệt địchBộ binh và xe tăng xung phong đánh chiếm mục tiêu.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương đảng, Tư lệnh Quân khu tặng quà chúc mừng Sư đoàn 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Tin, ảnh: Quốc Hả