Quân khu tổ chức kiểm tra Đại đội vận tải tại các Trung đoàn của Sư đoàn 3

Trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8-11, Đoàn công tác Quân khu do Đại tá Nguyễn Văn Hát, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu là trưởng đoàn đã đến kiểm tra các Đại đội vận tải theo tiêu chí “chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi” năm 2023 tại ba Trung đoàn của Sư đoàn 3.


Đại tá Nguyễn Văn Hát, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu khai mạc cuộc kiểm tra.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện chế độ nền nếp, chế độ huấn luyện, SSCĐ; khả năng tổ chức, phương pháp tiến hành kiểm tra cũng như đánh giá đúng chất lượng huấn luyện, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ của các Đại đội vận tải. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá thực chất năng lực, chất lượng huấn luyện của cán bộ, chỉ huy và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị năm 2023.

Với tiêu chí “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”, cuộc kiểm tra tiến hành với 3 nội dung chính: Xây dựng Đại đội vận tải chính quy; Đại đội vận tải an toàn; huấn luyện giỏi. Trong đó tập trung kiểm tra công tác huấn luyện, giáo án, văn kiện chiến đấu, kế hoạch huấn luyện, hệ thống sổ sách, kế hoạch công tác; tổ chức biên chế Đại đội vận tải theo biểu biên chế của Bộ Tổng Tham mưu, thực hiện chính quy trong nhiệm vụ vận chuyển. Tổ chức, quản lý chặt chẽ, bảo quản, đồng bộ tốt VKTB, phương tiện vận tải; xây dựng đơn vị chính quy, đảm bảo công tác quân y, chăm sóc sức khỏe bộ đội; đảm bảo đơn vị an toàn, quản lý chặt chẽ tài liệu, giữ bí mật quân sự; an toàn khi tham gia giao thông, vận chuyển; hiểu biết của quân nhân về điều lệnh, điều lệ, quy định của Ngành, các nghị định có liên quan đến lĩnh vực vận tải.


Các đại biểu tham dự cuộc kiểm tra.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, quán triệt nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của Quân khu và Sư đoàn về việc kiểm tra các Đại đội vận tải. Ba Trung đoàn đã thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, bảo đảm đầy đủ các tiêu chí theo yêu cầu. Đặc biệt trong nhiệm vụ huấn luyện, Trung đoàn 12, Trung đoàn 141 đã làm tốt công tác chuẩn bị, củng cố thao trường, bãi tập phục vụ kiểm tra, hệ thống hầm hào, kho bến được xây dựng đầy đủ, chính quy, ngụy trang tốt; nội dung kiểm tra phân đội gùi bộ của Trung đoàn 2; nội dung bảo đảm quân y, cứu chữa, vận chuyển thương binh của Trung đoàn 12, đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, sát thực tế chiến đấu, được đoàn kiểm tra đánh giá cao. Kết quả cuộc kiểm tra: Trung đoàn 2 đạt Giỏi; Trung đoàn 12, Trung đoàn 141 đạt Xuất sắc.

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Hát, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu biểu dương công tác chuẩn bị kiểm tra của ba Trung đoàn, đồng thời ghi nhận kết quả đạt được của các đơn vị được kiểm tra. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu yêu cầu ba Trung đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những điểm mạnh, những lợi thế của đơn vị, khắc phục triệt để những hạn chế, tiếp tục xây dựng Đại đội vận tải theo tiêu chí "Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi"; nghiên cứu điều chỉnh các phương án, kế hoạch, tình huống huấn luyện sát, đúng thực tế chiến đấu, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, vận tải cho các nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ.

Trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hát, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu. Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 3 và ba Trung đoàn khẳng định quyết tâm xây dựng Đại đội vận tải theo tiêu chí "Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi"; tiếp tục thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xác định phương hướng, chủ trương, biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của cuộc kiểm tra các Đại đội vận tải tại Trung đoàn 2, Trung đoàn 12, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3):


Đại tá Nguyễn Văn Hát, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu cùng lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 3 kiểm tra vật chất kho tổng hợp tại Trung đoàn 2.


Phân đội xe thồ Đại đội vận tải 25, Trung đoàn 2 thực hành vượt ngầm.


Phân đội gùi bộ Đại đội vận tải 25, Trung đoàn 2 xử trí tình huống cơ động vượt làn hỏa lực bắn thẳng của địch.


Đoàn kiểm tra Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao thương binh nặng về tuyến sau tại Trung đoàn 12.


Đoàn kiểm tra thăm quan khu trưng bày sáng kiến, mô hình học cụ tại Đại đội vận tải 25, Trung đoàn 12.


Đại tá Nguyễn Văn Chiển, Trưởng phòng Vận Tải, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Quân khu thăm quan vườn tăng gia tại Đại đội vận tải 25, Trung đoàn 12.


Đại đội vận tải 25, Trung đoàn 141 quán triệt quy định thao trường bãi tập trước cuộc kiểm tra.


Phân đội gùi bộ Đại đội vận tải 25, Trung đoàn 141 xử trí tình huống địch tập kích chất độc hóa học.


Đại tá Nguyễn Văn Hát, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu kiểm tra công tác băng bó, cứu chữa thương binh tại Trung đoàn 141.


Đoàn kiểm tra Quân khu tiến hành kiểm tra nhà xe bảo đảm SSCĐ tại Đại đội vận tải 25, Trung Đoàn 141.

Tin, ảnh: Trung Văn