Nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến qua diễn tập

Trong các ngày từ 28 đến 31-8, Quân khu tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ. Qua diễn tập góp phần nâng cao trình độ, khả năng tác chiến phòng thủ Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ Quân khu.


Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái SSCĐ.


Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu ra nghị quyết lãnh đạo công tác chuẩn bị tác chiến.


Tư lệnh Quân khu và Chính ủy Quân khu hội ý trong diễn tập.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là các loại văn kiện, kế hoạch, bài tập, sa bàn nên cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Khung tập các cấp đã thể hiện rõ vị trí, vai trò điều hành của người chỉ huy; năng lực, trình độ tham mưu của cơ quan các cấp. Với quan điểm vừa tập vừa bồi dưỡng, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh phương án, kế hoạch sát thực tiễn, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới.


Các binh chủng báo cáo đề đạt với Tư lệnh Chiến dịch.


Chính ủy Quân khu nghe Cục Chính trị báo cáo đề đạt.


 


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra công tác vật chất, trang bị các thành phần tham gia diễn tập.

Qua diễn tập đã góp phần kiểm tra, đánh giá và nâng cao trình độ, năng lực công tác chỉ huy tham mưu tác chiến của chỉ huy, cơ quan và đơn vị; khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang trong tác chiến phòng thủ Quân khu; đồng thời làm rõ nhiều vấn đề quan trọng về đối tượng, âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến và khả năng sử dụng lực lượng, phương tiện của địch khi tiến công vào địa bàn Quân khu; đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, phương thức tác chiến phòng thủ Quân khu; phương thức hiệp đồng tác chiến, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và các công tác bảo đảm trong tác chiến phòng thủ Quân khu. Qua đó, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến các cấp; nâng cao trình độ, khả năng tác chiến phòng thủ Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ, GIANG NAM, BÙI HIỆP