Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2023. Với đề mục: Chuyển LLVT địa phương vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, cuộc diễn tập được tổ chức ở cấp huyện và 4 đơn vị diễn tập đáy gồm các xã Ngọc Động, Phúc Sen, các thị trấn Quảng Hoà và Tà Lùng.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, Huyện ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT huyện Quảng Hoà đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch diễn tập và xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện năm 2023. Bên cạnh đó, phải kể đến vai trò quan trọng của Bộ CHQS tỉnh, Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh thống nhất xây dựng phương án, kịch bản diễn tập sát với tình hình thực tế; phối hợp làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn xây dựng văn kiện, kế hoạch, tiến hành bổ sung, điều chỉnh; bảo đảm vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, vừa duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. 


Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm dân quân tự vệ huyện Quảng Hòa trong diễn tập thực binh.

Một trong những điểm nổi bật là công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ vật chất, công trình phục vụ cho các nội dung diễn tập; tổ chức xây dựng, củng cố hầm hào, sa bàn, bối cảnh khu vực thực binh sát thực tế. Huyện đã đầu tư trên 8 tỷ đồng xây dựng khu căn cứ chiến đấu và các hạng mục công trình bảo đảm cho diễn tập cấp huyện và cấp xã, làm mới được gần 1,1km đường giao thông, xây dựng khu sơ tán nhân dân, lớp học thời chiến, bệnh viện dã chiến, khu tăng gia thời chiến. Đồng thời, huy động hơn 7 nghìn ngày công lao động và ủng hộ các loại vật chất trị giá trên 660 triệu đồng...

Quá trình diễn tập, các nội dung của từng giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện được thực hiện đúng trình tự, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ QPAN theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị (khóa X). Nội dung diễn tập cơ chế được thể hiện qua các hội nghị quán triệt mệnh lệnh của cấp trên, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT và địa phương vào các trạng thái khẩn cấp, chuẩn bị và tác chiến giữ vững KVPT. Các thành phần tham gia diễn tập quán triệt và thực hiện nghiêm lịch điều hành, tổ chức chặt chẽ, thống nhất của ban chỉ đạo đề ra. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, hoạt động điều hành của chính quyền được khẳng định qua hệ thống văn bản chỉ đạo. Các ban, ngành, đoàn thể tham gia diễn tập nắm chắc chức năng nhiệm vụ, đề xuất, tham mưu kịp thời các giải pháp. Các đơn vị tham gia diễn tập đáy đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của huyện, chuẩn bị đầy đủ vật chất, văn kiện, tham gia diễn tập đủ các nội dung theo lịch điều hành, thể hiện tương đối tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Thượng tá Lục Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Hoà cho biết: Ban CHQS huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, là trung tâm hiệp đồng trong nhận định, đánh giá tình hình, chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ. Tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền nhanh chóng tiến hành các bước chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Tham mưu và thực hành diễn tập, thực binh huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật bảo đảm chặt chẽ. Tổ chức diễn tập thực binh phòng tránh đánh trả tiến công hoả lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, lực lượng công an và biên phòng huyện đã bám sát ý định diễn tập, xây dựng phương án giả định thực binh tình huống giải tán biểu tình gây rối an ninh trật tự phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về công tác quản lý, bảo vệ, duy trì an ninh, trật tự và xử lý những vấn đề nảy sinh ở khu vực biên giới. Vận hành cơ chế, xây dựng phương án thực binh tình huống đánh bắt nhóm phản động trốn chạy qua biên giới, cửa khẩu theo đúng ý định, đạt kết quả tốt.

HĐND huyện, các ban ngành, đoàn thể thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tham mưu đề ra các quyết sách, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình khi chuyển địa phương sang thời chiến. Các xã, thị trấn diễn tập đáy nhanh chóng chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Tổ chức thực hành sơ tán nhân dân, mô hình lớp học thời chiến sát với tình huống.

Theo dõi chỉ đạo cuộc diễn tập, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định: Cuộc diễn tập đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và là bài học kinh nghiệm đối với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ QPAN; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Hoà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện bảo đảm cho tác chiến phòng thủ phù hợp với đặc điểm, tình hình yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Bài, ảnh: Việt Hoà - Trần Lộc