Lữ đoàn 382 duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh

Sáng 3-9, đoàn công tác Quân khu do Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2-9 tại Lữ đoàn Pháo binh 382.

Đoàn công tác đã nắm tình hình đơn vị, kiểm tra văn kiện SSCĐ và tổ chức báo động chuyển trạng thái SSCĐ đối với cơ quan Lữ đoàn và Tiểu đoàn Pháo binh 2.


Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra vật chất, trang bị SSCĐ của Lữ đoàn 382.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao công tác bảo đảm SSCĐ của Lữ đoàn 382, các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh trực SSCĐ ở các cấp; hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án SSCĐ, chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; luyện tập thuần thục các phương án bảo vệ mục tiêu, các phương án chiến đấu tại chỗ, báo động hành quân di chuyển, rèn luyện khả năng cơ động của bộ đội.


Đại tá Nguyễn Khắc Huy nhận xét kết quả kiểm tra.

Kiểm tra thực hành chuyển trạng thái SSCĐ, các cơ quan Lữ đoàn và Tiểu đoàn Pháo binh 2 xử lý thuần thục, đúng điều lệnh; bảo đảm quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện; lực lượng cơ động nhanh, gọn, sẵn sàng tác chiến khi có tình huống; 100% cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, có nhận thức tốt về nhiệm vụ trực SSCĐ và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu thời gian tới,  Lữ đoàn, tiếp tục quán triệt và duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ ở các cấp; thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, tăng cường luyện tập các phương án SSCĐ bảo vệ các mục tiêu đảm nhiệm không để bị động bất ngờ.

BÀN TRUNG NAM