Kiểm tra Trưởng phòng Cơ yếu toàn quân năm 2023: Cán bộ Quân khu 1 được tặng giấy khen giải Nhất bắn súng K54

Từ ngày 14/8 đến ngày 17/8, tại Trung tâm tác nghiệp M951,Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức kiểm tra Trưởng phòng Cơ yếu toàn quân năm 2023, với các nội dung: kiểm tra lý thuyết nghiệp vụ, xây dựng văn kiện bảo đảm cơ yếu cấp chiến dịch (tiến công và tham mưu cơ yếu), bắn súng K54 bài 1b.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ chỉ huy, tham mưu nghiệp vụ Ngành; công tác quản lý cán bộ, nhân viên cơ yếu; công tác quản lý, chỉ đạo khai thác sử dụng các trang bị nghiệp vụ, kỹ thuật mật mã của đội ngũ trưởng phòng cơ yếu toàn quân; làm cơ sở để bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ cơ yếu cấp chiến lược, chiến dịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó rút ra kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ.

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, đợt kiểm tra Trưởng phòng Cơ yếu toàn quân năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Kết quả 100% đồng chí đạt yêu cầu, có 6 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra được trao giải toàn năng (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba).


Ban tổ chức trao giấy khen tặng cá nhân hoàn thành tốt từng nội dung kiểm tra, trong đó, Thượng tá Đoàn Bằng Nam, Trưởng phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu, Quân khu 1 đạt giải Nhất nội dung bắn súng ngắn K54 bài 1b.

Về giải cá nhân hoàn thành tốt từng nội dung kiểm tra, Ban tổ chức tặng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba ở từng nội dung. Trong đó, Thượng tá Đoàn Bằng Nam, Trưởng phòng Cơ yếu, Bộ Tham mưu, Quân khu 1 đạt giải Nhất nội dung bắn súng ngắn K54 bài 1b.

Kết thúc đợt kiểm tra, Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu đã tổng hợp, rút kinh nghiệm nghiêm túc làm cơ sở để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, xây dựng nguồn cán bộ cơ yếu Quân đội cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGOAN