Khai mạc Hội thi tiểu đoàn trưởng pháo phòng không, súng máy phòng không lực lượng phòng không lục quân năm 2023

Sáng 2-8, Cục Phòng không lục quân (PKLQ) - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân khai mạc Hội thi Tiểu đoàn trưởng Pháo phòng không, Súng máy Phòng không (PPK, SMPK) lực lượng Phòng không lục quân năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), Chủ nhiệm Phòng không toàn quân dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự khai mạc có Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân; Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 1; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; đại biểu cơ quan Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, QĐND Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan Phòng không Quân chủng, Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng Hải Quân, Trường bắn Quốc gia khu vực 1, chỉ huy các đơn vị PKLQ và các thí sinh là Tiểu đoàn trưởng PPK, SMPK lực lượng PKLQ.


Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Chủ nhiệm PKLQ toàn quân phát biểu chỉ đạo Hội thi.


Các đại biểu dự khai mạc Hội thi.

Tại Hội thi, các thí sinh thực hiện 2 phần thi là lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết gồm các nội dung: Nhận thức Điều lệ công tác Tham mưu tác chiến, Điều lệ công tác Tham mưu huấn luyện chiến đấu; Chỉ lệnh 750/CL-TM, ngày 11-9-2021 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về xử lý tình huống tác chiến phòng không; Chỉ Lệnh số 28/CL-TM, ngày 3-12-2022 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về xử lý tình huống tác chiến bảo vệ vùng biển, đảo Việt Nam; Quy định 2582/QyĐ-TM ngày 31-8-2022 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về Quy định chế độ SSCĐ của Quân chủng PK-KQ và lực lượng Phòng không, Không quân toàn quân; “4 biết” trong quản lý vùng trời; xạ kích, chiến thuật của PPK, SMPK; tính năng, phần tử kỹ, chiến thuật một số loại vũ khí, khí tài, trang bị hiện có của lực lượng PKLQ và một số loại tiến công đường không (Máy bay, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, UAV) của không quân một số nước trên thế giới; tính toán về địch, ta. Trong phần thực hành, các thí sinh thực hiện các nội dung: Thao tác vũ khí, khí tài trang bị có trong biên chế và nhận dạng máy bay; thực hành soạn thảo kế hoạch và báo cáo kế hoạch chiến đấu đánh địch tiến công hỏa lực đường không của tiểu đoàn PPK, SMPK.


Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ, Quân chủng PK-KQ, Phó Chủ nhiệm PKLQ toàn quân, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền khẳng định: Thông qua Hội thi nhằm kiểm tra đánh giá trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, khả năng tiến hành công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện của các đồng chí tiểu đoàn trưởng và các thành phần trong kíp chiến đấu tiểu đoàn PPK, SMPK lực lượng PKLQ. Qua đó, rút kinh nghiệm cho chỉ huy cơ quan, đơn vị chỉ đạo huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trong tình hình hiện nay.


Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu cùng các đại biểu kiểm tra, động viên thí sinh thuộc Sư đoàn 3 tham gia hội thi.


Các thí sinh thực hiện nội dung thi lý thuyết.

Đồng chí Chủ nhiệm phòng không toàn quân yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo điều hành Hội thi đúng đủ nội dung, chương trình chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch; phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá kết quả khách quan, trung thực, phản ánh đúng trình độ các thí sinh. Đối với các thí sinh phải đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, nắm vững lý luận, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, chấp hành nghiêm quy chế Hội thi; vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm tiếp thu được từ Hội thi vào thực tiễn huấn luyện, SSCĐ tại đơn sau này. Các thành phần tham gia, bảo đảm, phục vụ Hội thi chấp hành nghiêm quy định về bí mật quân sự, bí mật thông tin, quản lý chặt chẽ các văn kiện Hội thi, kỷ luật Quân đội, pháp luật nhà nước; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bùi Hiệp