Cục Chính trị Quân khu kiểm tra bắn súng năm 2023

Ngày 25-10 tại thao trường bắn Lữ đoàn Thông tin 601, Cục Chính trị Quân khu tổ chức kiểm tra bắn súng đối với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị. Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và Thiếu tướng La Công Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, theo dõi và động viên cán bộ, nhân viên tham gia kiểm tra.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chúc mừng hai đồng chí QNCN có kết quả kiểm tra bắn súng giỏi.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện nền nếp, chế độ huấn luyện, SSCĐ; phương pháp, khả năng tổ chức, thực hành kiểm tra cũng như đánh giá chất lượng huấn luyện, rèn luyện của cán bộ sĩ quan, QNCN các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục Chính trị. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ sĩ quan, QNCN và đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2023.

Quá trình kiểm tra, các cơ quan, đơn vị và đối tượng được kiểm tra đã quán triệt và thực hiện nghiêm mục đích, yêu cầu kiểm tra; chấp hành nghiêm các quy tắc thao trường, quy định sử dụng súng đạn và các quy tắc bảo đảm an toàn. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục; phân chia kiểm tra theo từng đối tượng, độ tuổi quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thông qua kiểm tra, đã góp phần rèn luyện nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị có trong biên chế cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN trong toàn Cục Chính trị; đồng thời có phương hướng xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, rèn luyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh kiểm tra bắn súng đối với cán bộ, sĩ quan, QNCN các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị:


Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị quán triệt mục đích, yêu cầu buổi kiểm tra.


Cán bộ, sĩ quan Cục Chính trị tham gia kiểm tra bắn súng ngắn K54.


Thiếu tướng La Công Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị kiểm tra kết quả bắn súng ngắn K54 của cán bộ, sĩ quan Cục Chính trị.


Thiếu tướng La Công Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị tặng hoa chúc mừng cán bộ bắn đạt kết quả giỏi.

Tin, ảnh: Quốc hả, Khương Quang, Bùi Hiệp.