Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tại Quân khu

Ngày 10 và 11-8, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tạo nguồn từ ngân sách được Bộ Quốc phòng phân cấp năm 2022 và năm 2023 tại Sư đoàn 3, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và một số kho trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu.

Sau khi nghe chỉ huy các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tạo nguồn từ ngân sách được Bộ Quốc phòng phân cấp năm 2022 và năm 2023, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc tiếp nhận, phân cấp vật chất quân nhu, quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải; hệ thống nhà kho bảo đảm chất lượng hàng hóa theo quy định; công tác quản lý sổ sách; sử dụng ngân sách được phân cấp… của các đơn vị năm 2022 và năm 2023 từ nguồn ngân sách được Bộ Quốc phòng phân cấp.


Đại tá Trần Minh Toản, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu báo cáo công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tạo nguồn từ ngân sách được Bộ Quốc phòng phân cấp năm 2022 và năm 2023 của các cơ quan, đơn vị. Các ngành đã tổ chức tiếp nhận, phân bổ vật chất hậu cần được trên cấp phát bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời bảo đảm cho các đơn vị trong quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Quá trình bảo quản, quản lý, sử dụng chặt chẽ theo đúng yêu cầu nhiệm vụ. Có đầy đủ hệ thống sổ sách thống kê, theo dõi chi tiết, lưu trữ đầy đủ phiếu (lệnh) nhập, xuất kho theo đúng quy định. Hàng hóa trong kho được bảo quản, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, bảo đảm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy…


Kiểm tra kho quân nhu K80.

Đoàn công tác yêu cầu trong thời gian tới, Cục Hậu cần Quân khu tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo, triển khai việc tổ chức phân cấp tạo nguồn vật chất hậu cần phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đấu thầu, mua sắm hàng hóa cho cán bộ làm công tác chuyên môn; rà soát lại toàn bộ vật chất hậu cần tồn kho để huy động bảo đảm cho nhiệm vụ; tiếp tục củng cố hệ thống kho tàng, bảo đảm an toàn trong mùa mưa, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Kiểm tra Kho xăng dầu H8, Cục Hậu cần.

Để làm tốt công tác bảo đảm, không ngừng nâng cao chất lượng công tác Hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Hậu cần Quân khu kiến nghị, đề nghị với đoàn kiểm tra báo cáo, đề nghị Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần tăng cường phân cấp, nhất là đối với các mặt hàng thông dụng sẵn có trên thị trường để đơn vị chủ động, bảo đảm tính kịp thời, tiết kiệm chi phí vận chuyển, sát với thực tiễn đơn vị. Thẩm định bổ sung kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong ngành hậu cần quân đội… Quan tâm bảo đảm trang bị, phương tiện phục vụ nghiệp vụ hoạt động thường xuyên và kho hậu cần, nhằm giảm sức lao động của bộ đội, bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa.

Tin và ảnh: GIANG NAM, ĐỨC YÊN