Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần kiểm tra tại Trung đoàn 2

Ngày 30-9, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần của Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Làm việc với đoàn có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu.

Sau khi nghe chỉ huy Trung đoàn 2 báo cáo kết quả công tác hậu cần của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2021, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế các mặt công tác hậu cần của đơn vị. Theo đó, ngành hậu cần Trung đoàn 2 đã bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng theo thông tư mới của Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, phương tiện cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…


Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiểm tra bảng thực đơn tuần tại bếp ăn khối cơ quan Trung đoàn 2.

Kết luận kiểm tra, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của Trung đoàn 2 trong bảo đảm công tác hậu cần trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết và văn bản hướng dẫn của trên về công tác hậu cần; sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, vật chất trên cấp và khai thác hiệu quả hậu cần tại chỗ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đạt hiệu quả thiết thực.


Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần tham quan mô hình sản xuất nước tinh khiết của Trung đoàn 2.

Tin và ảnh: HOÀNG HANH