Khai thác hậu cần khu vực phòng thủ bảo đảm cho Sư đoàn 3 diễn tập

Quán triệt đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, quan điểm hậu cần toàn dân của Đảng, Cục Hậu cần đã chỉ đạo ngành Hậu cần Sư đoàn 3 thực hiện tốt việc huy động, phối hợp với địa phương để tổ chức bảo đảm hậu cần cho đơn vị thực hành diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên thực địa có thực binh bắn đạn thật.

Thực hiện Công văn số 2703/QK-CHC ngày 21/9/2022 của Cục Hậu cần Quân khu về việc huy động vật chất hậu cần KVPT bảo đảm cho Sư đoàn 3 diễn tập thực binh năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo việc huy động nguồn vật chất hậu cần khu vực phòng thủ huyện Hữu Lũng bảo đảm cho Sư đoàn 3. Huyện ủy, UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo kiện toàn, vận hành cơ chế hoạt động của Hội đồng, Ban cung cấp các cấp, làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức buổi giao nhận vật chất hậu cần cho Sư đoàn 3 diễn tập.

Theo kế hoạch diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp trên thực địa, có Trung đoàn 141 thực binh, Tiểu đoàn 7 bắn đạn thật, đội hình Sư đoàn 3 hành quân qua xã Hòa Thắng và tiếp nhận vật chất, lương thực, thực phẩm của địa phương. Ngày 18-11, Ban cung cấp xã tổ chức giao nhận lương thực, thực phẩm, chất đốt cho các đơn vị thuộc Sư đoàn 3.


Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu và lãnh đạo huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn dự buổi giao nhận lương thực thực phẩm do Ban cung cấp xã Hòa Thắng bàn giao cho các đơn vị Sư đoàn 3.

Kết quả đã huy động 5 tấn gạo, 500 kg thịt lợn, 120 kg thịt bò, 200 kg thịt gà, 70 kg giò bò, 70 kg giò lụa, 50 kg chả quế. Tổng khai thác lương thực, thực phẩm tại địa phương là 6.010 kg, trị giá 190,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xã Hòa Thắng ủng hộ Sư đoàn 3 gồm 1.300 kg rau, củ, quả; 200 kg hoa quả; 4,2m3 củi khô và 1.003 suất quà; tổng trị giá 23,2 triệu đồng.


Chiến sĩ dân quân xã Hòa Thắng vận chuyển lương thực bàn giao cho Sư đoàn 3.

Qua hoạt động huy động vật chất bảo đảm cho Sư đoàn 3, Hội đồng cung cấp huyện Hữu Lũng, Ban cung cấp xã Hòa Thắng đã quán triệt sâu sắc quan điểm quốc phòng toàn dân của Đảng, quan điểm về hậu cần nhân dân, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng hậu cần tại chỗ, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác các loại vật chất, lương thực, thực phẩm cho Sư đoàn 3 diễn tập theo kế hoạch. Hoạt động huy động vật chất hậu cần góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững mạnh.

ĐỨC YÊN