Bộ Quốc phòng xác định đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong năm 2024

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 48 điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có đại biểu các cơ quan: Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục II; Bộ tư lệnh 86; Bộ đội Biên phòng...


Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị

Tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu 1, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu 1.

Bám sát nội dung báo cáo, gợi ý thảo luận của Thượng tướng Lê Huy Vịnh và thực tiễn kết quả triển khai ở các cơ quan, đơn vị trong năm 2023, Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan, đơn vị và Bộ Quốc phòng, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Các đại biểu cũng tập trung đi sâu phân tích, chỉ rõ nguyên nhân sâu xa, căn bản, cốt lõi của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp, biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.


Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá: Năm 2023, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đã quyết liệt chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị các cấp tích cực triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số và đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức về cải cách hành chính, chuyển đổi số của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong toàn quân được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp có chuyển biến tích cực.


Lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) phát biểu tại hội nghị. 


Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các chỉ tiêu, yêu cầu về cải cách hành chính, chuyển đổi số đề ra trong các kế hoạch, đề án của Bộ Quốc phòng cơ bản hoàn thành, bảo đảm chất lượng, một số nội dung hoàn thành vượt chỉ tiêu; nhiều cơ quan, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các cấp.


Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu tham luận tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. 

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đề xuất, xây dựng, trình ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Quốc phòng. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng phải thực sự quan tâm, trực tiếp chỉ đạo công tác soạn thảo văn bản của cơ quan, đơn vị mình, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực và trách nhiệm, năng lực, trách nhiệm cao để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận hội nghị.


Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, trong năm 2024, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cần tập trung đột phá vào việc rà soát, ban hành các quy trình nội bộ để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trên cơ sở đẩy mạnh việc ký số cá nhân, gửi nhận văn bản điện tử và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

Về nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong năm 2024 cần tập trung rà soát, tổng hợp nhu cầu, phân loại thành phần cần tập huấn, bồi dưỡng; chú trọng nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo các chuyên ngành liên quan đến chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, chỉ tiêu mở mới các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyển đổi số tại một số học viện, nhà trường trong Quân đội; đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền cử cán bộ tham gia đào tạo chuyên gia về chuyển đổi số trong nước và nước ngoài.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng 11 tập thể có thành tích trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023, gồm: Tổng cục Kỹ thuật; Bộ đội Biên phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ; Quân chủng Hải quân; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Quân đoàn 12; Binh chủng Thông tin liên lạc; các cơ quan: Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính, Văn phòng (Bộ Quốc phòng), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel)

Theo QĐND