Nâng cao hiệu quả công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội

Đại tá Thang Việt Hà
Trưởng phòng Chính sách

Cách đây 77 năm,  trước đòi hỏi của thực tiễn, ngày 26-2-1947, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 240/CP thành lập Phòng Thương binh thuộc Chính trị Cục và Ban Thương binh ở các khu để chuyên trách theo dõi, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ trong lực lượng vũ trang, đánh dấu sự ra đời về mặt tổ chức của ngành Chính sách Quân đội - cơ quan tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, công tác chính sách đầu tiên trong cả nước. Từ đó, ngày 26 tháng 2 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Chính sách Quân đội nhân dân Việt Nam.


Đại tá Thang Việt Hà, Trưởng phòng Chính sách Quân khu trao quà của Bộ tư lệnh Quân khu tặng gia đình bà Lăng Thị Sláy.

Trải qua 77 năm, Ngành Chính sách Quân đội đã tích cực nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ban hành, tổ chức thắng lợi nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với Quân đội và hậu phương quân đội; chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ... có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, củng cố niềm tin của nhân dân và các đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, xây đắp nên truyền thống: “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Những năm qua, Ngành Chính sách Quân khu luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách th­ường xuyên đư­ợc kiện toàn đầy đủ, kịp thời; có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn khá, đáp ứng đ­ược yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, có tính trung thực, phương pháp và tác phong công tác khoa học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chế độ tiền lương, phụ cấp lương; chế độ phụ cấp đặc thù quân sự, chế độ chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; làm nhiệm vụ ở vùng biên giới; bảo đảm chặt chẽ, công khai, công bằng, kịp thời giải quyết mọi vướng mắc, phát sinh, góp phần nâng cao đời sống của quân nhân.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của trên Quân khu đã xét duyệt, chi trả chế độ ốm đau cho 600 lượt người với số tiền trên 3 tỷ đồng; chi trả chế độ thai sản cho 155 lượt người với số tiền trên 3 tỷ đồng; chi trả tai nạn lao động cho 325 lượt người với số tiền gần 4 tỷ đồng; chi trả chế độ BHXH một lần phục viên cho 259 lượt người với số tiền 32 tỷ 429 triệu đồng; chi trả chế độ xuất ngũ cho 29.038 đồng chí với số tiền trên 250 triệu đồng; chi chế độ tử tuất cho 117 đối tượng với số tiền trên 25 tỷ đồng.

Đảm bảo thực hiện kịp thời đúng tiêu chuẩn, chế độ theo đối với các đối tượng được hưởng chế độ hưu. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị trên xét hưởng chế độ thương binh, công nhận liệt sĩ theo Nghị định số 31, 131 của Chính phủ. Đã có quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật cho 741 trường hợp. Thủ tướng Chính phủ ký cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 78 liệt sĩ.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra BCĐ 515 các tỉnh và các cơ quan, đơn vị triển khai thực có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Đề án 1237 và Đề án 150 của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Bộ LĐTBXH. Trong những năm qua đã tìm kiếm, quy tập và tiếp nhận đư­ợc 155 bộ hài cốt liệt sĩ đ­ưa về quê hương và bàn giao cho ngành LĐTB&XH địa phư­ơng quản lý. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý cán bộ Quân đội nghỉ hưu theo phân cấp.  Giải quyết tốt chế độ chính sách đối với gia đình HSQ-CS tại ngũ, thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân và gia đình với số tiền gần 4 tỷ đồng; quan tâm hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề, đã cấp 27.160 thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ.

Đã vận động quyên góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Quân khu trên 16 tỷ đồng; tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho gần 104.759 lượt người trị giá 17 tỷ 327 triệu đồng, tặng trang thiết bị y tế trị giá 4 tỷ 895 triệu đồng và giúp đỡ chuyên môn nghiệp vụ cho 12 trạm y tế xã; Hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Quân khu 7, 9 phòng chống dịch Covid-19 số tiền 4 tỷ đồng. Tu sửa nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ với gần 15 ngàn ngày công lao động trị giá 2 tỷ 270 triệu đồng. Đã tổ chức xây dựng được 179 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách. Thực hiện chi trả trợ cấp theo quyết định số 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 468 nghìn đối tượng, với số tiền trên 1.600 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7, tết nguyên đán, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và những ngày truyền thống hàng năm các đơn vị, địa phương đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thắp nến tri ân các liệt sĩ và các hoạt động “về nguồn”, góp phần xoa dịu sự đau thương, mất mát của người có công và thân nhân các đối tượng chính sách.

Phát huy kết quả đã đạt được, Ngành chính sách Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Quân khu về công tác chính sách; truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp ban hành các chủ trương, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, giải quyết tốt mối quan hệ công tác, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác chính sách. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác chính sách đáp ứng thực tiễn xây dựng quân đội và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.