Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Sáng 16-4, Cục Chính trị Quân khu đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình chất lượng hoạt động chi bộ quân sự và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Ban CHQS thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới và Ban CHQS phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.


Đại tá Đào Mạnh Chung, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Chính trị Quân khu, kiểm tra tại Ban CHQS phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Qua kiểm tra, các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn mới được thành lập đã cụ thể hóa nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ, công tác kiểm tra giám sát được triển khai đúng quy định; chất lượng giáo dục chính trị được nâng lên, nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên...

Kết luận kiểm tra, Đại tá Đào Mạnh Chung, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Chính trị Quân khu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của 2 chi bộ quân sự đã đạt được; đồng thời, yêu cầu các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức quốc phòng cho nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên, tập trung lãnh đạo xây dựng chi đoàn thanh niên trong đơn vị dân quân ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: Quang Nhất