Chuẩn bị chu đáo Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở

Ngày 11-4, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu do Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua Quyết thắng của Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 giai đoạn 2019 - 2024.


Trung tá Trương Công Mạnh, Chính ủy Trung đoàn, báo cáo công tác chuẩn bị đại hội của Trung đoàn.

Đây là Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở làm trước cho toàn Quân khu, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4-2024. Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 246 đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân khu; Chỉ thị số 749-CT/ĐU ngày 13-6-2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn 346; Hướng dẫn số số 1407/HD-SD ngày 6-7-2023; Kế hoạch của Trung đoàn tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng cấp cơ sở đến cấp Sư đoàn, tiến tới Đại hội thi đua Quyết thắng Quân khu, toàn quân và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Đảng ủy Trung đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 và triển khai các cấp ủy, chi bộ trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc.

Chuẩn bị cho đại hội, Trung đoàn đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, ban hành kế hoạch tổ chức đại hội, hệ thống kế hoạch tổ chức các hoạt động, các kế hoạch bảo đảm. Tổ chức giao nhiệm vụ cho ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc đại hội. Phân công cụ thể, rõ ràng nhiệm vụ đến từng cơ quan, từng bộ phận, từng cá nhân. Chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan đến đại hội theo quy định bao gồm: Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2029; các báo cáo điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân và tham luận của các cơ quan, đơn vị tại đại hội; chương trình đại hội; diễn văn khai mạc, bế mạc, thư của đại hội; kịch bản điều hành đại hội, dự kiến các nội dung đại hội…Tổ chức tốt giáo dục, tuyên truyền thông qua sinh hoạt các tổ chức trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, băng cờ, khẩu hiệu và trang Facebook “Cận Vệ Anh hùng” của Trung đoàn; thi đấu thể dục thể thao chào mừng đại hội. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội như thi đấu bóng đá, bóng chuyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng...

Qua kiểm tra, Đại tá Ngô Hồng Thái biểu dương, đánh giá cao Trung đoàn 246 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên sát thực, chặt chẽ; đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát, quán triệt, triển khai tốt các nội dung, hướng tới bảo đảm thành công của đại hội. Thành công của đại hội sẽ giúp đơn vị rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo khí thế, động lực cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”.


Quang cảnh hội nghị.

Tin, ảnh: Quang Tuấn - Mông Tú